Express consulting

ul. Halilovići 10 - 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 498 362,
+387 61 267 212
info@express-consulting.ba
Osnovna djelatnost kompanije Express Consulting d.o.o su kombinirane investicijske, poslovne i uslužne djelatnosti, kao i promet nekretnina

Menu

KONTAKT

ul. Halilovići 10 - 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 498 362,
+387 61 267 212
Open chat