RAČUNOVODSTVENE USLUGEPrimarni zadatak  kompanije “EXPRESS CONSULTING” je da svojim  klijentima, omogućimo profesionalan i kvalitetetan računovodstveni servis, kao i kvalitetno porezno i poslovno savjetovanje.
Poslovanje kompanije se temelji na znanju, razvoju i neprekidnom usavršavanju  naših stručnjaka -  glavnom  pokretaču društva i društvenog razvoja u cjelini.
Naše usluge su profesionalne i efikasne i usmjerene su na  dugoročnu poslovnu saradnju i recipročno napredovanje. Odnos sa našim  klijentima se temelji prvenstveno na ljudskim i moralnim načelima, na  povjerenju i međusobnom uvažavanju.
Usluge prilagođavamo  velikim, malim i srednjim kompanijama. U zavisnosti od obima poslovanja, broja radnika te vrste djelatnosti, u saradnji i razgovoru sa Vama, kreiramo ponudu za računovodstveno-knjigovodstvene usluge.

Naše računovodstveno-knjigovodstvene usluge se prvenstveno odnose na:
· Finansijsko poslovanje
· Vođenje knjiga KUF-a i KIF-a
· Popis i obračun amortizacije stalnih sredstava
· Vođenje glavne knjige
· Robno materijalno knjigovodstvo
· Obračun poreza na dodatu vrijednost i PDV obrasci
· Blagajničko poslovanje

· Knjiženje i kontrola maloprodaje
· Izrada i predaja godišnjih izvještaja
· Priprema dokumentacije prema bankama, lizing kućama za kreditno apliciranje
· Druge knjigovodstvene usluge u skladu sa dogovorom
· Savjetovanje u vezi svih poreznih transakcija
· Komunikacija sa organima Porezne uprave
· Obračun i plaćanje poreza ( poreza na dobit, poreza na dohodak, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja)
· Savjetovanje u vezi poreza na dodatu vrijednost

Za obrtničke djelatnosti vođenje računovodstva je jednostavnije i  naša ponuda u tom smislu zavisi od vrste obrtničke djelatnosti i od obima poslovanja.

· Registracija obrta ( podnošenje dokumenata nadležnoj općinskoj službi)
· Registracija u poreznoj upravi ( ID broj i šifra djelatnosti)
· Prijava radnog odnosa
· Inicijalna fiskalizacija (popunjavanje obrazaca)
· KPR ( knjiga prihoda i rashoda)
· Popisna lista dugotrajne imovine
· Evidencija o potraživanjima i obavezama
· Evidencija stalnih sredstava
SAVJETODAVNE, ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Profesionalan pristup administrativnoj problematici, kvalitetno i pravovremeno vođenje poslovanja će biti garant naše opstojnosti i našeg djelovanja.
ADMINISTRATIVNE
USLUGE

Nudimo Vam sveobuhvatan proces registracije firme (sve pravne forme: d.o.o. - društvo sa ograničenom odgovornošću, o.d. - obrtnička djelatnost, obrt, ur - ugostiteljska radnja itd.) na vrlo jednostavan, efikasan i brz način, jer je  osnivanje firmi na prioritetnoj listi, kako u našoj kompaniji, tako i u nadležnim institucijama, što u potpunosti čini brzu i efikasnu proceduru osnivanja.


RAČUNOVODSTVENE I
KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Primarni zadatak  kompanije “EXPRESS CONSULTING” je da svojim  klijentima, omogućimo profesionalan i kvalitetetan računovodstveni servis, kao i kvalitetno porezno i poslovno savjetovanje.

EXPRESS CONSULTING
MISIJA


Naša misija teži  unapređenju poslovanja naših klijenata pružanjem najkvalitetnijih savjetodavnih  administrativnih i računovodstvenih usluga.

Vjerujemo u sposobnost i kvalitet našeg stručnog tima koji je  pokretačka poluga  naše kompanije.

NAŠA STRUČNOST JE VAŠ DOBITAK

Vrlo rado izdvojimo vrijeme za početnike u pokretanju vlastitog biznisa, dajemo smjernice i konkretna rješenja koja vode uspješnom početku poslovanja.

Profesionalan pristup administrativnoj problematici, kvalitetno i pravovremeno vođenje poslovanja će biti garant naše opstojnosti i našeg djelovanja.
NAŠ TIM
Naša kompanija  unapređenjem znanja, vještina i stručnosti svog stručnog tima, uvijek je spremna pružiti  klijentima mogućnost za  rješavanje raznovrsnih poslovnih problemskih situacija.

Kemal Muratović
Dipl.ing.arh.
Generalni direktor
Ekaterina Muratović
Diplomirani psiholog
Rukovodilac Odjela za ljudske resurse
Ariana Mujezin
Diplomirani ekonomista
Rukovodilac Odjela za marketing

O NAMA
Osnovna djelatnost kompanije Express Consulting d.o.o. su  kombinirane kancelarijske, administrativne i uslužne djelatnosti. 

RADNO VRIJEME
od PONEDJELJKA do SUBOTE

od 8:00 do 17:00 sati
© 2019 Express Consulting d.o.o. Sarajevo. All Rights Reserved. Design BY Webagent Sarajevo