O NAMA
EXPRESS CONSULTING
Osnovna djelatnost kompanije Express Consulting d.o.o. su  kombinirane kancelarijske, administrativne i uslužne djelatnosti. 
Naša kompanija  unapređenjem znanja, vještina i stručnosti svog stručnog tima, uvijek je spremna pružiti  klijentima mogućnost za    rješavanje raznovrsnih poslovnih problemskih situacija.
 
Nakon što smo istraživanjem  tržišta uočili nedostatak kompanija u pružanju specijaliziranih i inovativnih rješenja, koje klijentima mogu ponuditi širi spektar usluga po sloganu „sve na jednom mjestu“ - odlučili smo se djelovati na tom principu.

Vrlo rado izdvojimo vrijeme za početnike u pokretanju vlastitog biznisa, dajemo smjernice i konkretna rješenja koja vode uspješnom početku poslovanja.

Profesionalan pristup administrativnoj problematici, kvalitetno i pravovremeno vođenje poslovanja će biti garant naše opstojnosti i našeg djelovanja.


MISIJA

Naša misija teži  unapređenju poslovanja naših klijenata pružanjem najkvalitetnijih savjetodavnih  administrativnih i računovodstvenih usluga.

Vjerujemo u sposobnost i kvalitet našeg stručnog tima koji je  pokretačka poluga  naše kompanije.

Svojim djelovanjem pružamo usluge na vrhunskom nivou i želimo  da Express Consulting d.o.o. postane sinonim za kompaniju, koja uz vrijeme koje dolazi, postavlja i uvodi nove navike i trendove,  predviđa ih i kreira na zadovoljstvo svojih klijenata.
EXPRESS CONSULTING
Vjerujemo u sposobnost i kvalitet našeg stručnog tima koji je  pokretačka poluga  naše kompanije.
Osnovna djelatnost kompanije Express Consulting d.o.o. su  kombinirane kancelarijske, administrativne i uslužne djelatnosti.  Naša kompanija  unapređenjem znanja, vještina i stručnosti svog stručnog tima, uvijek je spremna pružiti  klijentima mogućnost za   rješavanje raznovrsnih poslovnih problemskih situacija.
 
Nakon što smo istraživanjem  tržišta uočili nedostatak kompanija u pružanju specijaliziranih i inovativnih rješenja, koje klijentima mogu ponuditi širi spektar usluga po sloganu „sve na jednom mjestu“ - odlučili smo se djelovati na tom principu.

SAVJETODAVNE, ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Profesionalan pristup administrativnoj problematici, kvalitetno i pravovremeno vođenje poslovanja će biti garant naše opstojnosti i našeg djelovanja.
ADMINISTRATIVNE
USLUGE

Nudimo Vam sveobuhvatan proces registracije firme (sve pravne forme: d.o.o. - društvo sa ograničenom odgovornošću, o.d. - obrtnička djelatnost, obrt, ur - ugostiteljska radnja itd.) na vrlo jednostavan, efikasan i brz način, jer je  osnivanje firmi na prioritetnoj listi, kako u našoj kompaniji, tako i u nadležnim institucijama, što u potpunosti čini brzu i efikasnu proceduru osnivanja.


RAČUNOVODSTVENE I
KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Primarni zadatak  kompanije “EXPRESS CONSULTING” je da svojim  klijentima, omogućimo profesionalan i kvalitetetan računovodstveni servis, kao i kvalitetno porezno i poslovno savjetovanje.

EXPRESS CONSULTING
MISIJA


Naša misija teži  unapređenju poslovanja naših klijenata pružanjem najkvalitetnijih savjetodavnih  administrativnih i računovodstvenih usluga.

Vjerujemo u sposobnost i kvalitet našeg stručnog tima koji je  pokretačka poluga  naše kompanije.

NAŠA STRUČNOST JE VAŠ DOBITAK

Vrlo rado izdvojimo vrijeme za početnike u pokretanju vlastitog biznisa, dajemo smjernice i konkretna rješenja koja vode uspješnom početku poslovanja.

Profesionalan pristup administrativnoj problematici, kvalitetno i pravovremeno vođenje poslovanja će biti garant naše opstojnosti i našeg djelovanja.
NAŠ TIM
Naša kompanija  unapređenjem znanja, vještina i stručnosti svog stručnog tima, uvijek je spremna pružiti  klijentima mogućnost za  rješavanje raznovrsnih poslovnih problemskih situacija.

Kemal Muratović
Dipl.ing.arh.
Generalni direktor
Ekaterina Muratović
Diplomirani psiholog
Rukovodilac Odjela za ljudske resurse
Ariana Mujezin
Diplomirani ekonomista
Rukovodilac Odjela za marketing

O NAMA
Osnovna djelatnost kompanije Express Consulting d.o.o. su  kombinirane kancelarijske, administrativne i uslužne djelatnosti. 

RADNO VRIJEME
od PONEDJELJKA do SUBOTE

od 8:00 do 17:00 sati
© 2019  Express Consulting d.o.o. Sarajevo. All Rights Reserved. Design BY Webagent Sarajevo